म त यहिँ छु
तर, मेरो परिचय हराएको छ ।
मेरो जन्म त भयो
तर, मेरो चिनारी हराएको छ ।

मेरो आँखा त खुल्यो
तर, आँखाको रोशनी हराएको छ ।
बोल्न त सिके
तर, मेरो आवाज हराएको छ ।

हिड्न त सिके
तर, मेरो बैशाखी हराएको छ ।
शिक्षा त लिए
तर, मेरो अक्षर हराएको छ ।

सम्पन्न त भएँ
तर, मेरो सम्पत्ति हराएको छ ।
मेरो जवानी चल्छ
तर, मेरो हातको पानी चल्दैन ।
मेरो पर्सनल खाना चल्छ
तर, सहभोज चल्दैन किन ?
( बुटवल : २०७८/९/१७ )