राजेश विद्रोही
किन हो किन अचेल मनमा डर छ ।
डरसँगै मनमा भय, आतंक र त्रास छ ।।

अचेल घरधुरीमा काग कराएपछि डर लाग्छ
जबकी घरधुरीमा काग कराएपछि
घरमा नयाँ पाहुना आगमनको संकेत मानिन्छ
तर, किन हो किन अचेल मलाई
काग कराएपछि मनमा डर लाग्छ
आफ्नो मान्छे भन्दा अरु मान्छेको भर लाग्छ ।

किन हो किन अचेल मनमा डर छ ।
डरसँगै मनमा भय, आतंक र त्रास छ ।।

रातमा कुकुर रोएपछि पनि मलाई अचेल डर लाग्छ
किनभने रातमा कुकुर रोएपछि अशुभ संकेत मानिन्छ
त्यसैले, किन हो किन अचेल रातमा कुकुर भुके पनि
मलाई मनमा डर लाग्छ
आफ्नो मान्छे भन्दा अरुनै मान्छेको भर लाग्छ ।

किन हो किन अचेल मनमा डर छ ।
डरसँगै मनमा भय, आतंक र त्रास छ ।।

हिँड्दा हिँड्दै बिरालोले बाटो काट्दा पनि
अचेल मलाई मनमा डर लाग्छ
किनभने बिरालोले बाटो काटेको अशुभ संकेत मानिन्छ
त्यसैले, किन हो किन अचेल बिरालोले बाटो काटेपछि
मलाई मनमा डर लाग्छ
आफ्नो मान्छे भन्दा अरुनै मान्छेकै भर लाग्छ ।

किन हो किन अचेल मनमा डर छ ।
डरसँगै मनमा भय, आतंक र त्रास छ ।।

जबकी सानैदेखि यो कुराको भ्रमबाट बन्चित थिएँ
यो विषयमा समाजिक जानकार मात्र थिएँ
तर, प्रभावित भन्ने कहिले पनि थिएन
त्यसैले, किन हो किन अचेल मनमा त्यही कुराको डर छ
आफ्नो मान्छे भन्दा अरुनै मान्छेको भर छ
यसरी अचेल मेरो मनमा डर,भय, आतंक र त्रास छ ।

किन हो किन अचेल मनमा डर छ ।
डरसँगै मनमा भय, आतंक र त्रास छ ।।