बाँच्ने थुप्रै विधि छ
यदि मनमा बेइमानी छैन् भने
मानव सेवाको पनि थुप्रै विधि छ
जुका जस्तै अरुको रगत चुसेर बाँच्नु छैन् भने….?